Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Plan ve Bütçe Komisyonu diğer Meclis komisyonlarında farklı olarak, kuruluşu Anayasa ile düzenlenmiş bir komisyondur. 1982 Anayasasının 162. maddesi, bütçenin Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini hükme bağlamış ve Komisyonun üye sayısı ve üyeliklerinin parti grupları arasında nasıl dağıtılacağını düzenlemiştir. Buna göre Komisyon 40 üyeden oluşmaktadır ve üyeliklerin en az 25'i iktidar grubu veya gruplarına aittir. Diğer üyelikler partilerin milletvekili sayısına göre dağıtılır. Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsız milletvekilleri de güçleri oranında temsil edilirler. İçtüzük gereği diğer komisyonlarda bağımsızlara üyelik verilmez.


Belirli alanlarda uzmanlaşmış milletvekillerinin komisyon üyeliklerine seçilmesine özen gösterilmektedir. Komisyonda ekonomi/maliyecilerin ağırlığı söz konusudur. İkinci önemli grubu mühendisler oluşturmaktadır.


Tasarı veya tekliflerin Komisyon görüşmelerinin tutanaklarının tutulması için Komisyonun görüşmelere başlamadan önce bu yönde karar alması gerekmektedir. Ancak bütçe kanunu tasarılarının görüşmelerinde karar alınması şartı aranmaksızın görüşmelerin tutanakları tutulur.

Komisyon Üyeleri


Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Komisyonun Raporunu Verdiği Tasarı ve Teklifler


Komisyonun Raporunu Vermediği Tasarı ve Teklifler

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.